Girl & the Goat
Girl & the Goat
Girl & the Goat
Girl & the Goat
Girl & the Goat
Girl & the Goat
Girl & the Goat
Girl & the Goat
Girl & the Goat
Girl & the Goat
Girl & the Goat

تریلوژی روم
تریلوژی روم

تریلوژی روم

سبکPremium casual
ساعت كار / هفت روزه   12 الی 24

توضیحات / بودن درشهرتهران بزرگترين  چالش اين پروژه بود .رقابت در بازار حرفه ای و بزرگ و متنوع تهران كار آسانی نيست و برای حضور در اين رقابت هم بايد حرف تازه ای می داشتیم و هم مطمئن عمل مي كرديم كه در طراحی  فضاي رستوران و طراحی كانسپت به انچه در پی آن بوديم دست يافتيم.
طراحی لاين اماده سازي و پخت به گونه ای انجام شد كه بخش ها كمترين تداخل را با هم داشته باشند و ايجاد شرايط استاندارد حركتی و  تهويه مناسب دما نتيجه اش نشاط وشادابی نيروی كار و تمركز بيشتر بر توليد يك محصول باكيفيت وسالم خواهد بود واين محصول باكيفيت ، اطمينان لازم برای حضور درتهران و رقابت با ديگران رابه ما داده است.