Girl & the Goat
Girl & the Goat
Girl & the Goat
Girl & the Goat
Girl & the Goat
Girl & the Goat
Girl & the Goat

باکس BOX
باکس BOX

باکس BOX

سبک

اورينتال(شرقي)

ساعت كار / هفت روزه   13 الی 24

توضیحات /
به شهرت لبخند بزن ، تمام چالشي كه در box دنبال كرديم و به خوبي بهش دست پیدا کردیم.
در طراحي كانسپت بيشتر به فكر ايجاد تنوع در سبد غذايي مردم شهر اصفهان بوديم، غذاي سالم شرقي، همسو با ذائقه منحصر به فرد مردم عزيز اصفهان.
یک کانسپت غذایی جدید برای کامل تر شدن نیاز به محيط وطراحي جديد هم داشت  و به همين خاطر از سوشيال تيبل (social table) يا ميز عمومي استفاده كرديم.
همه کلیشه شكني ها در يك رستوران و ارائه يك تجربه فوق العاده و تازه برای  مردم يك شهر، انجامش داديم.